• ad_main_banner

Biz hakda

141603204

KompaniýaProfil

Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Ningbo Jicai Kagyz Önümleri Ltd.Ine, dünýäniň iň uly porty - transportyň ösen, senagat zynjyrynyň doly, önümçilik pudagynyň ösen we her dürli zehinleriň doly bolan Ningbo ousoushan porty.Döwrüň ösüşinden soň kompaniýamyz OEM, ODM, ýokary hilli kagyz önümleri we dünýäniň esasy markalary üçin çap we gaplama bilen üpjün edýär.Tejribeli tehnikler, häzirki zaman gurnama liniýalary we ösen enjamlar bar.Müşderilere tygşytly önümler bilen üpjün etmek üçin, çalt we netijeli eltip bileris we müşderilere baha bermegi dowam etdireris!

Näme üçinBizi saýlaň

JICAI reňk gutulary, sowgat gutulary, broşýuralar, stikerler, Kagyz bulgurlary we okuw oýunjaklary, bal ary kagyzy, daşky gurşaw gaplamasy, funksional gaplama, innowasiýa gözleg we ösüş, uly göwrümli önümçilik, kagyz satuwy ýaly önümleri we çözgütleri hödürleýär.

JICAI 2017-nji ýylda döredildi we soňky 5 ýylda ösýäris we ösýäris.Her ýyl täze önümçilik enjamlary, şol sanda: Kagyz Slitter, Rewinder, öz-özüne ýelmeýän dört reňkli çap ediji maşyn, awtomatiki bukja ýelimi, awtomatiki kagyz kesiji, awtomatiki bukulýan maşyn, butik sowgat gutusy gurnama liniýasy, German Heidelberg çap maşyn.Geljekde, netijeliligi ýokarlandyrmak we awtomatiki amallar arkaly çykdajylary azaltmak üçin akylly önümçilik zawodlaryny gurarys.

JICAI-iň önümçilik işgärleriniň hemmesiniň 5 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.Her enjamyň tehnikleri gatlak boýunça saýlanýar we ýarym ýyldan gowrak okuwdan we baha berişden soň özbaşdak işläp bilýär.Biziň kompaniýamyz ajaýyp işgärleri gowy iş gurşawy we sahy bejergi bilen üpjün edýär!Bularyň hemmesi ajaýyp önümleri öndürip bilmek we bahalara bäsdeş bolmak.

hakda (1)
hakda (2)

Wezipe

Sowgat gaplamalaryny has owadan we adamkärçilikli ediň!JICAI, müşderiler üçin hemişelik baha döredýär.Tygşytly önümleri we hyzmatlary hödürläň.

Esasy gymmatlyklar

Müşderiniň ugrukdyrylyşy, işgärleriň gymmaty wepalylygy, innowasiýa döredilmegi, Win-Win hyzmatdaşlygy

Iş filosofiýasy

Dogruçyllyk, pragmatizm, netijelilik, täzelik

Bize ýüz tutuň

Kompaniýamyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!Şübheleriňiz bilen size kömek etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.