• ad_main_banner

Habarlar

 • Ary kagyzynyň esasy ulanylyşy barada näme bilýärsiňiz?

  Ary kagyzynyň esasy ulanylyşy barada näme bilýärsiňiz?

  Ary kagyzy, serişdeleri tygşytlaýan, ekologiki gurşawy goraýan we arzan bahasy bolan, ýokary öndürijiligi we giňden ulanylýan materialyň täze görnüşidir.Esasy ulanylyşy aşakdakylar : 1, gurluşyk: bölek diwarlary, bölekler, bezeg panelleri, ...
  Koprak oka
 • Goşa çal kagyzy çap etmek tehnologiýasy

  Goşa çal kagyzy çap etmek tehnologiýasy

  Silindr örtügi we basyşy sazlamak Iki çal kagyz plastinka silindrini we rezin silindr merkeziniň aralygy üýtgewsiz galýar, diňe täsir silindriniň we rezin silindriň merkezini sazlamaly, 250-450g / m2 goşa çal kagyz çap edilende ...
  Koprak oka
 • Iki gatly kagyz çap etmek barada bellikler

  Iki gatly kagyz çap etmek barada bellikler

  Iki zolakly kagyz çap etmegiň täsiri iýerarhiýa duýgusy bilen näzik we sazlaşykly.Şeýle-de bolsa, goşa zolakly kagyzy çap etmegiň ulanylyşy pes, şonuň üçin goşa zolakly çap etmekde birnäçe meseläni bellemeli.1. garyplygy sebäpli örtülen goşa ýelimlenen kagyz ...
  Koprak oka
 • Premium yzlary çap etmek üçin örtülen kagyzy näme üçin ulanýandygyňyzy bilýärsiňizmi?

  Premium yzlary çap etmek üçin örtülen kagyzy näme üçin ulanýandygyňyzy bilýärsiňizmi?

  Misden ýasalan kagyz, ekranyň çap edilmegi bilen işlenip düzülýär, sebäbi nokadyň diametrinden deňsizligiň we derejäniň örtülmedik kagyz süýüminiň düzümi has uludyr, käbir nokatlar süýümleriň arasyndaky boşlukda bolup, syýa geçip bilmez ...
  Koprak oka